Searching for Ligand: 'NAI';
Found 118; Showing 50; Page 1 of 3 ;
<< Previous1 | 2 | 3 | Go to Last | Show records: 25 | 50 | 100 | 1000
Sort Ascending
Sort Descending
PDB ID
Sort Ascending
Sort Descending
Resolution
Sort Ascending
Sort Descending
Source
Sort Ascending
Sort Descending
Class
Sort Ascending
Sort Descending
Ligands
Sort Ascending
Sort Descending
Binding Data
Sort Ascending
Sort Descending
Molecular Weight (Da)
1DLJ 1.8 STREPTOCOCCUS PYOGENES ENZYME 1.1.1.22 NAI (GOL, NAI, SO4, UGA) 665.441
1EK6 1.5 HOMO SAPIENS ENZYME 5.1.3.2 NAI (MG, NAI, TMA, UPG) 665.441
1F17 2.3 HOMO SAPIENS ENZYME 1.1.1.35 NAI (NAI) 665.441
1GZ6 2.38 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.1.1.62 NAI (NAI, SO4) 665.441
1I0Z 2.1 HOMO SAPIENS ENZYME 1.1.1.27 NAI (NAI, OXM) 665.441
1I10 2.3 HOMO SAPIENS ENZYME 1.1.1.27 NAI (ACT, NAI, OXM) 665.441
1JKI 2.2 SACCHAROMYCES CEREVISIAE ENZYME 5.5.1.4 NAI (DG6, NAI, NH4) 665.441
1L7E 1.9 RHODOSPIRILLUM RUBRUM ENZYME 1.6.1.1 NAI (NAI) 665.441
1NFQ 2.4 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ENZYME 1.1.1.53 NAI (AE2, NAI) 665.441
1O0S 2 ASCARIS SUUM ENZYME 1.1.1.38 NAI (NAI, TTN) 665.441
1P1J 1.7 SACCHAROMYCES CEREVISIAE ENZYME 5.5.1.4 NAI (GOL, NAI, PO4) 665.441
1P1K 2.1 SACCHAROMYCES CEREVISIAE ENZYME 5.5.1.4 NAI (NAI) 665.441
1P1R 1.57 EQUUS CABALLUS ENZYME 1.1.1.1 NAI (MPD, NAI, NMH, ZN) 665.441
1PJ2 2.3 HOMO SAPIENS ENZYME 1.1.1.40 NAI (FUM, MLT, MN, NAI) 665.441
1RM0 2.05 SACCHAROMYCES CEREVISIAE ENZYME 5.5.1.4 NAI (D6P, MN, NAI) 665.441
1T25 1.9 PLASMODIUM FALCIPARUM ENZYME 1.1.1.27 NAI (GAG, GOL, NAI) 665.441
1T26 1.8 PLASMODIUM FALCIPARUM ENZYME 1.1.1.27 NAI (GBD, NAI) 665.441
1T2C 2.01 PLASMODIUM FALCIPARUM ENZYME 1.1.1.27 NAI (GOL, NAI) 665.441
1T2E 1.85 PLASMODIUM FALCIPARUM ENZYME 1.1.1.27 NAI (GOL, NAI, OXM) 665.441
1V35 2.5 PLASMODIUM FALCIPARUM ENZYME 1.3.1.9 NAI (NAI) Ki = 96 pM 665.441
1VL0 2.05 CLOSTRIDIUM ACETOBUTYLICUM ENZYME OXIDOREDUCTASES NAI (NAI, UNL) 665.441
1ZJY 1.05 LACTOBACILLUS BREVIS ENZYME 1.1.1.2 NAI (MG, NAI, SS2) 665.441
1ZK0 1.55 LACTOBACILLUS BREVIS ENZYME 1.1.1.2 NAI (MG, NAI, SS2) 665.441
1ZMD 2.08 HOMO SAPIENS ENZYME 1.8.1.4 NAI (FAD, NAI, SO4) 665.441
2A92 2.04 PLASMODIUM VIVAX ENZYME 1.1.1.27 NAI (NAI) 665.441
2DKN 1.8 PSEUDOMONAS SP. ENZYME 1.1.1.50 NAI (NAI) Kd = 8.8 uM 665.441
2DTE 1.65 THERMOPLASMA ACIDOPHILUM ENZYME 1.1.1.118 NAI (NAI) 665.441
2HMT 2.2 BACILLUS SUBTILIS NON-ENZYME TRANSPORT NAI (NAI) 665.441
2IMP 2.1 ESCHERICHIA COLI ENZYME 1.2.1.22 NAI (LAC, NAI, SO4) 665.441
2P9C 2.46 ESCHERICHIA COLI ENZYME 1.1.1.95 NAI (NAI, SER) 665.441
2Q1S 1.5 BORDETELLA BRONCHISEPTICA ENZYME LYASES NAI (NAI) 665.441
2VHW 2 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ENZYME 1.4.1.1 NAI (MG, NAI) Kd = 8.2 uM 665.441
2VHZ 2.04 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ENZYME 1.4.1.1 NAI (NAI) 665.441
2YVJ 1.9 PSEUDOMONAS SP. ENZYME 1.18.1.2 NAI (FAD, FES, NAI) 665.441
3AMZ 2.1 BOS TAURUS ENZYME 1.17.1.4_1.17.3.2 NAI (20186_20187_20188_ URC, 20341_20342_20343_ URC, BCT, CA, FAD, FES, GOL, MTE, NAI) 665.441
3AUT 2 BACILLUS MEGATERIUM ENZYME 1.1.1.47 NAI (NAI) 665.441
3AY6 2.1 BACILLUS MEGATERIUM ENZYME 1.1.1.47 NAI (BGC, CL, NAI) 665.441
3GGO 2.15 AQUIFEX AEOLICUS ENZYME 1.3.1.12 NAI (ENO, NAI) 665.441
3H3F 2.38 ORYCTOLAGUS CUNICULUS ENZYME 1.1.1.27 NAI (ACT, NAI, OXM) 665.441
3NT2 2.3 BACILLUS SUBTILIS ENZYME 1.1.1.18 NAI (NAD, NAI) 665.441
3NT4 2.5 BACILLUS SUBTILIS ENZYME 1.1.1.18 NAI (INS, NAI) 665.441
3PLR 1.7 KLEBSIELLA PNEUMONIAE ENZYME 1.1.1.22 NAI (NAI, U5P) 665.441
3RFV 2.1 AGROBACTERIUM TUMEFACIENS ENZYME 1.1.1.203 NAI (15L, NAI, PO4) 665.441
3RSQ 2.05 THERMOTOGA MARITIMA ENZYME 4.2.1.93 NAI (ALA TRP LEU PHE GLU ALA, K, NAI, NAX) 665.441
3RTD 2.3 THERMOTOGA MARITIMA ENZYME 4.2.1.93 NAI (ADP, ALA ALA TRP LEU PHE GLU ALA, K, MG, NAI, NAX) 665.441
3TE5 2.5 SACCHAROMYCES CEREVISIAE ENZYME 2.7.11.1 NAI (NAI) 665.441
3UH1 2.17 SACCHAROMYCES CEREVISIAE ENZYME 1.5.1.7 NAI (GOL, NAI, SHR) 665.441
3UNI 2.2 BOS TAURUS ENZYME 1.17.1.4_1.17.3.2 NAI (20036_20037_20038_20039_, 20208_20209_20210_20211_, CA, CO3, FAD, FES, GOL, MTE, NAI, SAL) 665.441
3X2F 2.04 THERMOTOGA MARITIMA MSB8 ENZYME 3.3.1.1 NAI (NO3, NAI, NA) 665.441
3ZU2 2.1 YERSINIA PESTIS ENZYME 1.3.1.- NAI (NA, NAI) 665.441
<< Previous1 | 2 | 3 | Go to Last | Show records: 25 | 50 | 100 | 1000
Feedback