Searching for Ligand: 'ASC';
Found 18; Showing 18; Page 1 of 1 ;
<< PreviousNext >> | Show records: 25 | 50 | 100 | 1000
Sort Ascending
Sort Descending
PDB ID
Sort Ascending
Sort Descending
Resolution
Sort Ascending
Sort Descending
Source
Sort Ascending
Sort Descending
Class
Sort Ascending
Sort Descending
Ligands
Sort Ascending
Sort Descending
Binding Data
Sort Ascending
Sort Descending
Molecular Weight (Da)
1E71 1.5 SINAPIS ALBA ENZYME 3.2.3.1 ASC (ASC, GOL, NAG, NAG FUC NAG BMA XYP MAN MAN, NAG NAG, SO4, ZN, NAG FUC NAG BMA XYP) 176.124
1E72 1.6 SINAPIS ALBA ENZYME 3.2.3.1 ASC (ASC, GOL, GOX, NAG, NAG FUC NAG BMA XYP MAN, NAG NAG, SO4, ZN, NAG FUC NAG BMA XYP) 176.124
1E73 1.5 SINAPIS ALBA ENZYME 3.2.3.1 ASC (ASC, G2F, GOL, NAG, NAG FUC NAG BMA XYP MAN MAN, NAG NAG, SO4, ZN, NAG FUC NAG BMA XYP) 176.124
1F9G 2 STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ENZYME 4.2.2.1 ASC (ASC) Ki = 53 mM 176.124
1XID 1.7 STREPTOMYCES RUBIGINOSUS ENZYME 5.3.1.5 ASC (ASC, MN) 176.124
2X08 2.01 SACCHAROMYCES CEREVISIAE ENZYME 1.11.1.5 ASC (ASC, HEM) 176.124
2YLD 1.25 ACHROMOBACTER XYLOSOXIDANS NON-ENZYME OTHER ASC (ASC, CMO, HEC, SO4) 176.124
2YLG 1.05 ACHROMOBACTER XYLOSOXIDANS NON-ENZYME OTHER ASC (ASC, CMO, HEC, SO4) 176.124
3FXR 2.5 COMAMONAS TESTOSTERONI NON-ENZYME OTHER ASC (ASC, GOL, SO4) 176.124
3ZWI 1.25 ACHROMOBACTER XYLOSOXIDANS NON-ENZYME OTHER ASC (ASC, CMO, HEC, SO4) 176.124
4CIP 1.22 ACHROMOBACTER XYLOSOXIDANS NON-ENZYME OTHER ASC (HEC, ASC, SO4) 176.124
4O79 2 ARABIDOPSIS THALIANA ENZYME 1.16.5.1 ASC (HEM, ASC, SO4) 176.124
4O7G 2.21 ARABIDOPSIS THALIANA ENZYME 1.16.5.1 ASC (HEM, ASC, SO4) 176.124
4RP8 2.36 ESCHERICHIA COLI K-12 ENZYME UNCLASSIFIED ASC (ASC, BNG) Kd = 6.1 uM 176.124
4RP9 1.65 ESCHERICHIA COLI K-12 ENZYME UNCLASSIFIED ASC (BNG, TGL, 1PE, ASC) Kd = 6.1 uM 176.124
4TWL 2.11 DIOSCOREA JAPONICA NON-ENZYME OTHER ASC (SO4, ASC) 176.124
5D9W 1.69 ORYZA SATIVA SUBSP. JAPONICA ENZYME OXIDOREDUCTASES ASC (ASC) 176.124
5JCN 2.29 ORYZA SATIVA SUBSP. JAPONICA NON-ENZYME OTHER ASC (NAD, ASC, FAD) 176.124
<< PreviousNext >> | Show records: 25 | 50 | 100 | 1000
Feedback