Searching for Ligand: 'NAI';
Found 184; Showing 50; Page 1 of 4 ;
<< Previous1 | 2 | 3 | 4 | Go to Last | Show records: 25 | 50 | 100 | 1000
Sort Ascending
Sort Descending
PDB ID
Sort Ascending
Sort Descending
Resolution
Sort Ascending
Sort Descending
Source
Sort Ascending
Sort Descending
Class
Sort Ascending
Sort Descending
Ligands
Sort Ascending
Sort Descending
Binding Data
Sort Ascending
Sort Descending
Molecular Weight (Da)
1AHI 2.3 ESCHERICHIA COLI ENZYME 1.1.1.159 NAI (CHO, NAI) 665.441
1C1D 1.25 RHODOCOCCUS SP. ENZYME 1.4.1.20 NAI (IPA, K, NA, PHE, PO4, NAI) 665.441
1DLJ 1.8 STREPTOCOCCUS PYOGENES ENZYME 1.1.1.22 NAI (GOL, NAI, SO4, UGA) 665.441
1E3E 2.12 MUS MUSCULUS ENZYME 1.1.1.1 NAI (ZN, NAI) 665.441
1E3I 2.08 MUS MUSCULUS ENZYME 1.1.1.1 NAI (CXF, ZN, NAI) 665.441
1EK6 1.5 HOMO SAPIENS ENZYME 5.1.3.2 NAI (MG, NAI, TMA, UPG) 665.441
1F17 2.3 HOMO SAPIENS ENZYME 1.1.1.35 NAI (NAI) 665.441
1FMC 1.8 ESCHERICHIA COLI ENZYME 1.1.1.159 NAI (CHO, NAI) 665.441
1GIQ 1.8 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS NON-ENZYME TOXIN_VIRAL NAI (NAI) 665.441
1GZ6 2.38 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.1.1.62 NAI (NAI, SO4) 665.441
1I0Z 2.1 HOMO SAPIENS ENZYME 1.1.1.27 NAI (NAI, OXM) 665.441
1I10 2.3 HOMO SAPIENS ENZYME 1.1.1.27 NAI (ACT, NAI, OXM) 665.441
1JKI 2.2 SACCHAROMYCES CEREVISIAE ENZYME 5.5.1.4 NAI (DG6, NAI, NH4) 665.441
1L7E 1.9 RHODOSPIRILLUM RUBRUM ENZYME 1.6.1.1 NAI (NAI) 665.441
1LDG 1.74 PLASMODIUM FALCIPARUM ENZYME 1.1.1.27 NAI (OXM, NAI) 665.441
1MG5 1.63 DROSOPHILA MELANOGASTER ENZYME 1.1.1.1 NAI (ACT, NAI) 665.441
1N2S 2 SALMONELLA ENTERICA SUBSP. ENTERICA SETYPHIMURIUM ENZYME 1.1.1.133 NAI (MG, TRS, NAI) 665.441
1NFQ 2.4 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ENZYME 1.1.1.53 NAI (NAI, AOI) 665.441
1NXG 2.5 ESCHERICHIA COLI ENZYME 2.3.3.1 NAI (SO4, NAI) 665.441
1NZZ 2.45 HOMO SAPIENS ENZYME 1.2.1.3 NAI (MG, NA, NAI) 665.441
1O02 1.9 HOMO SAPIENS ENZYME 1.2.1.3 NAI (EDO, GAI, MG, NA, NAI) 665.441
1O0S 2 ASCARIS SUUM ENZYME 1.1.1.38 NAI (NAI, TTN) 665.441
1O9B 2.5 ESCHERICHIA COLI ENZYME 1.1.1.25 NAI (PO4, NAI) 665.441
1P1J 1.7 SACCHAROMYCES CEREVISIAE ENZYME 5.5.1.4 NAI (GOL, NAI, PO4) 665.441
1P1K 2.1 SACCHAROMYCES CEREVISIAE ENZYME 5.5.1.4 NAI (NAI) 665.441
1P1R 1.57 EQUUS CABALLUS ENZYME 1.1.1.1 NAI (MPD, NAI, NMH, ZN) 665.441
1P9L 2.3 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ENZYME 1.3.1.26 NAI (PDC, PG4, NAI) 665.441
1PJ2 2.3 HOMO SAPIENS ENZYME 1.1.1.39 NAI (FUM, MN, NAI, LMR) 665.441
1RM0 2.05 SACCHAROMYCES CEREVISIAE ENZYME 5.5.1.4 NAI (D6P, MN, NAI) 665.441
1T25 1.9 PLASMODIUM FALCIPARUM ENZYME 1.1.1.27 NAI (GAG, GOL, NAI) 665.441
1T26 1.8 PLASMODIUM FALCIPARUM ENZYME 1.1.1.27 NAI (GBD, NAI) 665.441
1T2C 2.01 PLASMODIUM FALCIPARUM ENZYME 1.1.1.27 NAI (GOL, NAI) 665.441
1T2E 1.85 PLASMODIUM FALCIPARUM ENZYME 1.1.1.27 NAI (GOL, NAI, OXM) 665.441
1V35 2.5 PLASMODIUM FALCIPARUM ENZYME 1.3.1.9 NAI (NAI) Ki = 96 pM 665.441
1VL0 2.05 CLOSTRIDIUM ACETOBUTYLICUM ENZYME OXIDOREDUCTASES NAI (NAI, UNL) 665.441
1VRW 2.4 PLASMODIUM FALCIPARUM ENZYME 1.3.1.9 NAI (NAI) 665.441
1WNB 2.2 ESCHERICHIA COLI ENZYME 1.2.1.8 NAI (BTL, NAI) 665.441
1YL7 2.34 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ENZYME 1.3.1.26 NAI (MG, NAI) 665.441
1ZJY 1.05 LACTOBACILLUS BREVIS ENZYME 1.1.1.2 NAI (MG, NAI, SS2) 665.441
1ZK0 1.55 LACTOBACILLUS BREVIS ENZYME 1.1.1.2 NAI (MG, NAI, SS2) 665.441
1ZMD 2.08 HOMO SAPIENS ENZYME 1.8.1.4 NAI (FAD, NAI, SO4) 665.441
1ZPT 1.95 ESCHERICHIA COLI ENZYME 1.7.99.5 NAI (FAD, SO4, NAI) Ki = 10 uM 665.441
1ZRQ 2.2 ESCHERICHIA COLI ENZYME 1.7.99.5 NAI (FAD, SO4, NAI) Ki = 10 uM 665.441
2A92 2.04 PLASMODIUM VIVAX ENZYME 1.1.1.27 NAI (NAI) 665.441
2AQ8 1.92 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ENZYME 1.3.1.9 NAI (LYS, NAI) Kd = 2.5 uM 665.441
2AQH 2.01 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ENZYME 1.3.1.9 NAI (NAI) Kd = 14.9 uM 665.441
2AQI 2.2 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ENZYME 1.3.1.9 NAI (NAI) Kd = 32 uM 665.441
2AQK 2.3 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ENZYME 1.3.1.9 NAI (NAI) Kd = 23 uM 665.441
2DKN 1.8 PSEUDOMONAS SP. ENZYME 1.1.1.50 NAI (NAI) Kd = 8.8 uM 665.441
2DTE 1.65 THERMOPLASMA ACIDOPHILUM ENZYME 1.1.1.118 NAI (NAI) 665.441
<< Previous1 | 2 | 3 | 4 | Go to Last | Show records: 25 | 50 | 100 | 1000
Feedback