Searching for Ligand: 'PHE';
Found 31; Showing 31; Page 1 of 1 ;
<< PreviousNext >> | Show records: 25 | 50 | 100 | 1000
Sort Ascending
Sort Descending
PDB ID
Sort Ascending
Sort Descending
Resolution
Sort Ascending
Sort Descending
Source
Sort Ascending
Sort Descending
Class
Sort Ascending
Sort Descending
Ligands
Sort Ascending
Sort Descending
Binding Data
Sort Ascending
Sort Descending
Molecular Weight (Da)
1C1D 1.25 RHODOCOCCUS SP. ENZYME 1.4.1.20 PHE (IPA, K, NA, PHE, PO4, NAI) 165.189
1F2P 1.8 STREPTOMYCES GRISEUS ENZYME 3.4.11.- PHE (CA, PHE, ZN) Ki = 12.7 mM 165.189
1I7A 2.24 MUS MUSCULUS NON-ENZYME SIGNAL_HORMONE PHE (FLC, PHE, PHE ALA PHE) 165.189
1USI 1.8 ESCHERICHIA COLI NON-ENZYME TRANSPORT PHE (PHE) Kd = 0.18 uM 165.189
1ZEF 1.9 HOMO SAPIENS ENZYME 3.1.3.1 PHE (CA, MG, NAG, PHE, ZN) 165.189
2EFU 2.3 OCHROBACTRUM ANTHROPI ENZYME HYDROLASES PHE (BA, PHE) 165.189
2FMG 1.6 HOMO SAPIENS ENZYME 4.2.1.1 PHE (PHE, ZN) 165.189
2IID 1.8 CALLOSELASMA RHODOSTOMA ENZYME 1.4.3.2 PHE (FAD, NAG, NAG FUC, PHE) 165.189
2JB2 1.45 RHODOCOCCUS OPACUS ENZYME 1.4.3.2 PHE (FAD, PHE) 165.189
2YPO 2 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ENZYME 2.5.1.54 PHE (GOL, MN, SO4, PHE) Kd = 21 uM 165.189
3AYJ 1.1 PSEUDOMONAS ENZYME 1.13.12.9 PHE (FAD, GOL, PHE, SO4) 165.189
3B34 1.3 ESCHERICHIA COLI K12 ENZYME 3.4.11.2 PHE (GOL, MLI, NA, PHE, ZN) 165.189
3KGF 2 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ENZYME 2.5.1.54 PHE (CL, GOL, MN, PHE, PO4, SO4, TRP) 165.189
3MK2 1.89 HOMO SAPIENS ENZYME 3.1.3.1 PHE (ACT, CA, GOL, MG, NAG NAG, PHE, ZN) 165.189
3TKG 1.36 HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS TYPE 1 ENZYME 3.4.23.16 PHE (CL, GOL, PHE, ROC) 165.189
3TKW 1.55 HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS TYPE 1 ENZYME 3.4.23.16 PHE (017, CL, GOL, NA, PHE) 165.189
3TL9 1.32 HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS TYPE 1 ENZYME 3.4.23.16 PHE (CL, GOL, NA, PHE, ROC) 165.189
4IO7 1.92 ADINETA VAGA NON-ENZYME SIGNAL_HORMONE PHE (PHE, CL) 165.189
4PPV 2.45 ARABIDOPSIS THALIANA ENZYME 5.4.99.5 PHE (PHE) 165.189
4R2N 1.98 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS H37RV ENZYME 2.6.1.- PHE (PLP, EPE, PHE, PLP PHE) 165.189
4UC5 2.19 NEISSERIA MENINGITIDIS ENZYME 2.5.1.54 PHE (MN, PHE, SO4, PEG) 165.189
4UC8 2 HUMAN RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS A2 NON-ENZYME TRANSPORT PHE (PHE, SO4, GOL) 165.189
5D59 2.4 STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS (STRAIN ATC/ LMG 18311) NON-ENZYME OTHER PHE (78M, PHE, PE5, PO4, ALA PHE) 165.189
5FII 1.8 HOMO SAPIENS ENZYME 1.14.16.1 PHE (PHE) 165.189
5MGH 1.87 HOMO SAPIENS ENZYME 6.1.1.20 PHE (PHE) 165.189
5MGU 1.89 HOMO SAPIENS ENZYME 6.1.1.20 PHE (PHE) 165.189
5MGW 1.46 HOMO SAPIENS ENZYME 6.1.1.20 PHE (PHE) 165.189
6D6N 1.81 PSEUDOMONAS AERUGINOSA (STRAIN ATCC 1522644 / CIP 104116 / JCM 14847 / LMG 12228 / 1C / PRS 101 /ORGANISM_TAXID: 208964 NON-ENZYME TRANSCRIPT_TRANSLATE PHE (PHE, FXJ) 165.189
6GG4 2.46 HOMO SAPIENS ENZYME 2.7.1.40 PHE (PO4, K, PHE) 165.189
6UOB 1.58 DANIO RERIO NON-ENZYME OTHER PHE (ZN, EDO, K, PHE, P7D) 165.189
7C3J 2.2 HYPOCREA RUFA ENZYME 1.4.3.14 PHE (GOL, FAD, SO4, PHE) 165.189
<< PreviousNext >> | Show records: 25 | 50 | 100 | 1000
Feedback